Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, bir takım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonucu bağlama sürecidir.

Bir projenin gerçekleştirilebilmesi kadar o projenin yönetilmesi, projenin yönetimi ile ilgili konuların önceden belirlenmesi, projenin istenen etkiyi yaratabilmesi adına önemlidir. Buradan hareketle, proje çalışmaları yapan, bir proje ekibinde yer alan ve proje yapmak isteyen kişilerin bu konuda eğitim alması, başarılı projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olacaktır. Bir projeye başlamadan önce proje eğitiminin alınması, tecrübe ile edinilecek olumsuz sonuçlar ile uzun vadede gerçekleşecek öğrenme yerine proje ekibine önemli bir zaman da kazandıracaktır.

Proje Döngüsü Yönetimi, kısaca PCM (Project Cycle Management) olarak adlandırılmaktadır.

PCM Eğitimi Neden Gerekli ve Önemlidir?

 • Günümüz koşullarında “proje” kavramının hayatımıza girmediği alan neredeyse kalmamıştır. Bu nedenledir ki, proje yapmayı ve uygulama konularını ele alan ve kaliteli bir içerikle hazırlanmış bir PCM Eğitimi, artık almamız gereken temel eğitimlerden bir tanesi haline gelmiştir.
 • Avrupa Birliği Hibe Programları ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere birçok hibe veren kurum, proje başvurularını Proje Döngüsü ve Mantıksal Çerçeve Matrisi hazırlanmış bir şekilde istemektedir.
 • Avrupa Komisyonu, Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı’nı 1992 yılından beri kullanmaktadır. 2015 yılında yapılan revizyonlar ile birlikte önümüzdeki yıllarda daha sık kullanılacağını bilmekteyiz.
 • Gerçekleştirdiğimiz ya da planlamış olduğumuz projelerin daha sürdürülebilir olması ve etkisinin kalıcı olması konusunda PCM Eğitimi sürece ışık tutmaktadır.

Eğitim Süresi

 • 5 gün 40 saat,
 • 5 gün 30 saat,
 • 4 gün 25 saat şeklinde olabilmektedir.

Eğitim süresi, uygulanacak olan programa göre farklılık göstermektedir. Grubun ve kuruluşun özelliğine göre saat ve gün planlaması değişebilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Metodu

 • Eğitim katılımcı sayısı 15-30 arasında değişmektedir.
 • Eğitim U düzenindeki bir eğitim salonunda yapılmaktadır.
 • PCM Eğitimi, teori ve bilgilendirmeyi uygulamalarıyla birlikte içeren özgün içerikli bir eğitimdir.
 • Eğitim içeriğinde, sunum, tartışma, grup çalışmaları, video gösterimleri, alıştırma ve uygulamalar bulunmaktadır.
 • Eğitim katılımcıların en üst düzeyde katkısını sağlayacak şekilde planlanmış ve yaygın eğitim metotları kullanılmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları

 • Tanışma – Eğitim İçeriği
 • Takım Çalışması ve İletişimi
 • Proje Döngüsü
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Durum Analizi
  • Mevcut Durum
  • Sorun Analizi
  • Hedef Analizi
  • Strateji Analizi
  • Paydaş Analizi
  • Proje Amacı
 • Planlama
  • Faaliyetlerin Belirlenmesi
  • Mantıksal Çerçeve Matrisi
  • Çıktılar
  • Risk Analizi
  • Varsayımlar
  • Nesnel Başarı Göstergeleri
  • Doğrulama Kaynakları
  • İzleme ve Değerlendirme
  • Sürdürülebilirlik
  • Faaliyet ve Zaman Planlaması
 • Bütçe Hazırlanma ve Kaynak Planlaması
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi Kontrolü
 • Proje Başvurunda Püf Noktaları
 • Fon ve Hibe Kaynakları
  • Avrupa Birliği Programları
  • Erasmus+ Programı
  • Kalkınma Ajansları
  • Diğer Programlar
 • Değerlendirme ve Kapanış

Bazı Katılımcı Görüşleri

 • Gül Özdoğan: Eğitim içeriği daha önce proje ile ilgili almış olduğum eğitimlere göre daha sadeleştirilmiş ve daha anlaşılırdı. Görsellerle ve grup içi uyumu geliştirmeye yönelik oyunlarla, uygulamalarla zenginleştirilmiş anlatımınız aldığımız eğitimi diğer eğitimlerden ayıran en önemli ayrıntıydı (Sınıf Öğretmeni, Kırkağaç Halk Eğitimi Merkezi)
 • Mestan Ören: Projenin nasıl yazılabileceğini, projenin ne olduğunu, nasıl bir mantıksal çerçeveye oturtulduğunu öğrendim. Proje yazma konusunda pozitif bir algı ve güzel bir tecrübeye sahip oldum. Eğitimin yöntemi, kalıcı bir öğrenme açısından teori ve uygulamaları ile tatmin ediciydi (Öğretmen, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
 • Ayça Merve Yerlikaya: Proje yazmaya başlamadan önce proje nasıl planlanır, nasıl bir yol izlenir, nelere dikkat edilir sorularının cevaplarını buldum. Proje yazılacak kuruluşlar hakkında genel bir bilgi edindim. Eğitimin bana katkısı ise kendi mesleğimde bile kullanabileceğim bir bakış açısından sahip oldum. Kişisel gelişimimde büyük katkısının olacağına inanıyorum (Ziraat Mühendisi, Gölmarmara İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 • Gamze Artun: Sorgulayıcı bir bakış açısı kazanmaya başladığımı düşünüyorum. Proje yazımının aşamalarının iyi bir şekilde kavradık. Aklımıza orjinal bir fikir geldiğinde bunu genişleterek nerelere varabileceğimizi gördüm (Ziraat Mühendisi, Gölmarmara Ziraat Odası)
 • Hüsniye Ziyan: Proje hazırlama konusunda bilgi sahibi oldum, hazırlanırken nasıl bir yol izleyeceğimi öğrendim, benim için çok olumlu bir eğitim oldu (Hemşire, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü)
 • Remziye İncekara: Proje uygulamalarım sırasında sırasındaki eksiklikleri, yanlışları, üzerinde durmam gereken noktaları, fark etmeme olanak sağladı. Kişisel gelişim açısından bakış açımı genişletti. Farklı uygulamalar yaparak eğitim daha kalıcı oldu (Ziraat Mühendisi, Gölmarmara İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
 • Selma Tekçe: Proje yazmak zor değil artık benim için. Eskiden çok stres yapıyordum, nasıl yapacağım ile ilgili bir yöntemim yoktu. Eğitimin aşama aşama gitmesi her aşamada bize yaptırdığınız uygulamalar öğrenmede son derece etkili oldu. Eğitimdeki videoların motivasyonda ve her şeyin yapılabilirliğine inanmama vesile oldu (Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi)