Yabancı Düşmanlığı, Ayrımcılık & Irkçılık

Yabancı Düşmanlığı, Ayrımcılık & Irkçılık

21-30 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen “4th International Youth Meeting” projesine BurSanat Eğitim ve Gençlik Derneği‘ni adına katıldık. Bu toplantının genel çerçevesi Avrupa Vatandaşlığı ile çerçevelendirilmiş olup, aynı zaman gençlik katılımı, ayrımcılık, aktif vatandaşlık vb konularda da katılımcılar pek çok

İtalyan Mafyası (vs) Sivil Toplum

İtalyan Mafyası (vs) Sivil Toplum

Mafya’nın Tarihi 1860′da Sicilya’ya gelen Napoli Kralı IV.Ferdinand,Fransız Devrimi’nden sonra olası bir Fransız işgaline karşı 1283′lerdeki bir savaş çağrısından esinlenerek MAFIA’yı (Morte Alla Francia:Italia Aneta,Fransa’ya ölüm,yaşasın Italya) kurdu. Fransızca’da gizli teşkilat manasına gelen mafia veya maffia kelimeleri Sicilya lehçesinde de aynı